Bizimle çalışmanız sizi memnun edeceği gibi bizi de mutlu edecektir.

İLETİŞİM

MİMARLIK

Mimarlık evrensel bir meslektir. Mimar ise yeni bina tasarlama, eski binaları restore etme ve mevcut binaları kullanmanın yeni yollarını geliştirme ile sorumlu olan kişilere verilen mesleki unvandır. Mimar, inşaat projelerinin başlangıç aşamasından tamamlanma aşamasına kadar görev alır. İnsanlık tarihinin her döneminde önemli roller üstlenmişlerdir. Dini yapıların tanrıya ulaşma arzusundan, iktidarı simgeleyen saraylara ya da bir kentin dokusunu oluşturan basit konut tiplemelerine kadar her türlü açık ve kapalı mekânı tasarlar.

Mekân, içinde yaşamın gerçekleştiği fizik ortam olarak tanımlanabilir. Mekânın oluşabilmesi ve üretilebilmesi için yapılara, yaşamın her gün artan çeşitliliği göz önüne alınırsa, oldukça karmaşık ilişkiler düzeni içinde yapılaşmış fizik çevreye gereksinme vardır. Mimari tasarımın öznesi olan yaşam, coğrafi, iklimsel, kültürel, demografik farklılıklar içerir. İnsan da barınmak, yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekân ihtiyacı duyar ve bu mekânı kendine özgü kültürel, fonksiyonel, teknik ve farklı zevklerde yaratır. Bu zevklerin yaratılması içinde mimarlıktan yararlanır.

services-tabs-139154408

MÜHENDİSLİK

Mühendis; teknik, matematiksel ve sosyal veriler ışığında insanların kullanımına yönelik yeni sistemler üretme ve geliştirme ile sorumludur.  Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Mühendislik ise çalışma sahalarına göre; inşaat mühendisi, genetik mühendisi, maden mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, makine mühendisi, çevre mühendisi gibi pek çok dala ayrılmaktadır. Bu dallara biraz değinecek olursak bilgisayar mühendisleri genelde ofis ortamında çalışırken inşaat mühendisleri hem ofis hem şantiyede çalışma faaliyetleri gösterirler. Elektrik elektroniğe gelecek olursak geniş bir alana yayılmış olduklarını görürüz. Şantiyelerde, laboratuvarlarda, büro ortamında ve ihtiyaç olması halinde hastane ortamlarında bile çalışırlar. Makine mühendisleri fabrikalarda, şantiyelerde, santrallerde ve birçok alanda kendilerini gösterirler. Endüstri mühendisleri de geniş bir çalışma ortamına sahiptir. İnsan kaynakları yönetimi, tesis planlaması, malzeme yönetimi ve sistem analizi gibi farklı ve geniş alanlarda kendilerine yer bulurlar. Genel olarak mühendislik her çalışma ortamında ihtiyaç duyulan bir meslektir. Bu yüzden herhangi bir alanla kısıtlamak yanlış olur. Mühendislik, sorunun olduğu her yerdedir.

services-tabs-139154408

İNŞAAT

İlerleyen çağlar içinde insanlar, devletler, yaşayış şekilleri, gereksinimler, kavramlar değişmiş ve yapılar çeşitlenmiş, büyümüştür. Kısaca, karada veya suda yapılan tüm bina, yol, köprü, baraj, kanalizasyon vb. tesislerin yapım çalışmalarına inşaat denir. İnşaat işleri; bina inşaatı, altyapı inşaatı olmak üzere ikiye ayrılır. İnşaat sektörü ise insan yaşamını tümüyle etkileyen ve ilgilendiren bir sektördür. Bu sektörün yaptığı konutlarda oturur, okullarda okur, iş yerlerinde çalışır, yol vb. alt yapı tesislerinden yararlanarak yaşarız. Üstelik inşaat, yalnızca mühendisleri, mimarları, proje yöneticileri gibi yapım sürecinde rol oynayan kişileri değil, tüm insanların hayatını doğrudan etkileyen bir süreç olarak da görülmelidir. Çünkü belirttiğimiz gibi havaalanından iş yerlerine, konutlardan köprülere kadar hemen her yapı, inşaat sayesinde varlığına kavuşur. Bir inşaat yapımına karar verildiğinde de mutlaka atlanmaması gereken aşamaların söz konusu olduğunu belirterek söze devam etmekte yarar var. Buna göre, inşaat sürecini üstlenen inşaat firması farklılaşsa bile süreç aynı standartta işlemeli ve daha süreç başlamadan her adım etraflıca planlanmalı. Bu plan ve program dahilinde inşaatın yapılması için; gerekli izinler alınır, inşa süreci başlatılır ve yapı kullanma iznine başvurulur. Aksi halde inşaatın hatalı veya başarısız olması kaçınılmazdır.

services-tabs-139154408

EMLAK

Emlak; arsa, bahçe, bina, daire gibi her türlü taşınmaz malları kapsayan, konutların, ticari ve arsa olarak değerlendirilen mülklerin genel adıdır. Emlak ekonomik istikrarsızlıklardan ve kur hareketlerinden fazla etkilenmemesi nedeniyle, uzun vadede güvenli bir araç olarak yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alır. Bu kategoride taşınmaz mallar genel olarak konut, ticari ve arsa olarak değerlendirmeye tabii tutulur. Her türlü daire, residence, ev, villa, köşk, yazlık gibi taşınmazlar konut kategorisinde değerlendirilir.

Emlak ilk bakışta, alım-satım işlemlerinin belli bir sistemle organize edilmesi olarak görülür. Fakat emlak sektöründe çalışan bir gayrimenkul danışmanı için işler daha kapsamlı ilerler. Başarılı bir emlak yönetimi içinde kendi çalışma düzeninizde de konuşacak birilerine ihtiyaç vardır. Meslektaşlarınıza danışmak ve farklı sektör çalışanlarıyla konuşmak, daha geniş bir bakış açısıyla ilerlemenizi sağlayacaktır. Ayrıca başarılı bir emlak yönetimi için gerekli olan pazarlama, müşteri yönetimi, finans okuryazarlığı ve halkla ilişkiler gibi konularda da farklı birim çalışanlarıyla iş yapabilirsiniz.

services-tabs-139154408

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan kaynakları yönetiminin çalışanlar ile uçtan uca bir şekilde ilgilenmesi, şirketi her zaman bir adım öne taşımaktadır. Şirketin mutlu olabilmesi ve kâr elde edebilmesi için çalışanlarının verimli ve kaliteli iş çıkarması ve bunun içinde doğru yetkinliğe sahip personellerin işe alınması gerekmektedir. En önemlisi, tüm bu süreçte çalışanların psikolojisi ve başarı arzusunu tetikleyen bir birimin olması gerekmektedir. İnsan kaynakları yönetimi departmanı da tüm bu süreçleri içeren birim olmasının yanı sıra, şirketin vizyonu ve misyonu ışığında hareket eden ve geleceğe ışık tutan bir birimdir.  İnsan kaynakları yönetimi (İKY); insanları işe alma, eğitme, ilgili politikalar geliştirme ve onları elde tutmak için stratejiler geliştirme sürecidir. Bir alan olarak İKY, son yirmi yılda birçok değişikliğe uğramış ve bu da ona günümüz organizasyonlarında daha da önemli bir rol vermiştir. İK yönetimi aynı zamanda insanları, işyeri kültürünü ve çevresini yönetmeye yönelik stratejik ve kapsamlı bir yaklaşımdır. İyi yapıldığında, çalışanların genel şirket yönüne ve kuruluşun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine etkili ve üretken bir şekilde katkıda bulunmasını sağlar.

Bizimle İletisime Geçin

artuinsaat.com adresini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle temasa geçin.